Sant Joan

Be, doncs un cop contrastat amb l’Alfons Puertas, de l’Observatori Fabra, podem dir que aquest dia de Sant Joan s’ha colocat en el top ten de la serie del Fabra.

Tenim el juny de 1940 com el dia de Sant Joan amb mitjana més baixa de tota la serie de l’Observatori( 18,2ºC MAX -11,6ºC MIN) i com a any més proper amb una mitjana més baixa tenim el 1996 ( 21,6 MAX- 10,2ºC MIN). Però aquest any tot i tenir una mitjana diària més alta, hem tingut una màxima més baixa (21ºC MAX -12,4ºC MIN)

Llàstima des núvols baixos que van frenar la mínima ;)