Tempesta matinada 18 de Juliol

Si aquesta matinada us heu despertat pels trons o llamps, les següents gràfiques que ens proporcionen Ingesco ( http://www.ingesco.com ) us explicaràn el perquè.

Aquí teniu ampliada la zona activa de les tempestes. Les que varen afectar a la ciutat de Barcelona es varen produïr entre les 00:00h i les 02:00h

Mapa de llamps Barcelona 18072013

Podem observar la distribució de llamps de núvol a núvol (en blau) i de núvol al terra (en taronja). En gris el total de llamps detectats pels sistemes de Ingesco.

Distribució Mapa de llamps Barcelona 18072013

 

En el següent gràfic es pot veure la distribució per alçada dels llamps, siguin intranuvol o de nuvol a terra, amb un pic de 130 llamps produïts a 8km d’alçada. A l’eix Y es pot observar el número de llamps i a l’eix X l’alçada en km on aquests es produeixen.

 

Alçada Mapa de llamps Barcelona 18072013

 

Entre les 00:00h i les 02:00h es quan es produeix la major quantitat de llamps de nùvol a núvol, la majoria d’ells entre els 5 i els 8km d’alçada.

 

Alçada per Minut Alçada Mapa de llamps Barcelona 18072013

Per últim, la distribució dels llamps durant la tarda del dia 17 de Juliol i la matinada del 18 de Juliol, segementat per llamps intranùvol i pels llamps de nùvol a terra.

Distribució Temps Alçada Mapa de llamps Barcelona 18072013

 

Recordeu que en cas de tempestes a Barcelona podeu seguir el mapa de llamps en temps real mitjançant aquest enllaç: http://www.comandotibidabo.com/llamps-a-barcelona/ gracies a Ingesco