Tempestes 16 de Juliol

Gràcies a la col.laboració entre el Comando Tibidabo i l’empresa de protecció i prevenció dels llamps Ingesco ( http://www.ingesco.com ), us oferim a continuació un resum de manera gràfica de les tempestes que es varen produïr al llarg del territori durant el dia 16 de Juliol.

En primer lloc podem observar la distribució de llamps de núvol a núvol (en blau) i de núvol al terra (en taronja). En gris el total de llamps detectats pels sistemes de Ingesco.

Mapa de llamps Ingesco Comando Tibidabo

En segon lloc es pot veure la distribució per alçada dels llamps intranuvol, amb un pic de 1200 llamps produïts a 8km d’alçada. A l’eix Y es pot observar el número de llamps i a l’eix X l’alçada en km on aquests es produeixen.

height distribution Mapa de llamps Ingesco Comando Tibidabo

En la següent gràfica es pot observar la distribució dels llamps durant les 24h del dia 16 de Juliol.

Distribució Horari Mapa de llamps Ingesco Comando Tibidabo

També es pot observar com les tempestes varen afectar a la zona dels Pirineus de manera força localitzada, amb nuls incidents al litoral i prelitoral català.

Mapa de llamps a Catalunya

Recordeu que en cas de tempestes a Barcelona podeu seguir el mapa de llamps en temps real mitjançant aquest enllaç: http://www.comandotibidabo.com/llamps-a-barcelona/