Monthly archives "julio"

3 Articles

Tempesta matinada 29 de juliol

Gràcies a Ingesco ( http://www.ingesco.com ) us podem ensenyar les imatges de les tempestes i els llamps caiguts durant la matinada del diumenge 28 al dilluns 29 de juliol.

Aquí teniu ampliada la zona activa de les tempestes. Les que varen afectar a la ciutat de Barcelona es varen produïr entre les 00:00h i les 02:00h

Mapa de llamps Barcelona 20072013

Podem observar la distribució de llamps de núvol a núvol (en blau) i de núvol al terra (en taronja). En gris el total de llamps detectats pels sistemes de Ingesco.

Distribució Mapa de llamps Barcelona 20072013

En el següent gràfic es pot veure la distribució per alçada dels llamps, siguin intranuvol o de nuvol a terra, amb un pic de 30 llamps produïts a 5km d’alçada, 3km menys que la tempesta del 18 de Juliol. A l’eix Y es pot observar el número de llamps i a l’eix X l’alçada en km on aquests es produeixen.

Alçada Mapa de llamps Barcelona 20072013

Entre les 23:00h i les 01:00h es quan es produeix la major quantitat de llamps de nùvol a núvol, la majoria d’ells entre els 3 i els 5km d’alçada.

Alçada per Minut Alçada Mapa de llamps Barcelona 20072013

Per últim, la distribució dels llamps durant la tarda del dia 20 de Juliol i la matinada del 21 de Juliol, segmentat per llamps intranùvol i pels llamps de nùvol a terra.

Distribució Temps Alçada Mapa de llamps Barcelona 20072013

Recordeu que en cas de tempestes a Barcelona podeu seguir el mapa de llamps en temps real mitjançant aquest enllaç: http://www.comandotibidabo.com/llamps-a-barcelona/ gracies a Ingesco l’empresa especialitzada en la protecció de llamps.

Tempesta matinada 18 de Juliol

Si aquesta matinada us heu despertat pels trons o llamps, les següents gràfiques que ens proporcionen Ingesco ( http://www.ingesco.com ) us explicaràn el perquè.

Aquí teniu ampliada la zona activa de les tempestes. Les que varen afectar a la ciutat de Barcelona es varen produïr entre les 00:00h i les 02:00h

Mapa de llamps Barcelona 18072013

Podem observar la distribució de llamps de núvol a núvol (en blau) i de núvol al terra (en taronja). En gris el total de llamps detectats pels sistemes de Ingesco.

Distribució Mapa de llamps Barcelona 18072013

 

En el següent gràfic es pot veure la distribució per alçada dels llamps, siguin intranuvol o de nuvol a terra, amb un pic de 130 llamps produïts a 8km d’alçada. A l’eix Y es pot observar el número de llamps i a l’eix X l’alçada en km on aquests es produeixen.

 

Alçada Mapa de llamps Barcelona 18072013

 

Entre les 00:00h i les 02:00h es quan es produeix la major quantitat de llamps de nùvol a núvol, la majoria d’ells entre els 5 i els 8km d’alçada.

 

Alçada per Minut Alçada Mapa de llamps Barcelona 18072013

Per últim, la distribució dels llamps durant la tarda del dia 17 de Juliol i la matinada del 18 de Juliol, segementat per llamps intranùvol i pels llamps de nùvol a terra.

Distribució Temps Alçada Mapa de llamps Barcelona 18072013

 

Recordeu que en cas de tempestes a Barcelona podeu seguir el mapa de llamps en temps real mitjançant aquest enllaç: http://www.comandotibidabo.com/llamps-a-barcelona/ gracies a Ingesco

Tempestes 16 de Juliol

Gràcies a la col.laboració entre el Comando Tibidabo i l’empresa de protecció i prevenció dels llamps Ingesco ( http://www.ingesco.com ), us oferim a continuació un resum de manera gràfica de les tempestes que es varen produïr al llarg del territori durant el dia 16 de Juliol.

En primer lloc podem observar la distribució de llamps de núvol a núvol (en blau) i de núvol al terra (en taronja). En gris el total de llamps detectats pels sistemes de Ingesco.

Mapa de llamps Ingesco Comando Tibidabo

En segon lloc es pot veure la distribució per alçada dels llamps intranuvol, amb un pic de 1200 llamps produïts a 8km d’alçada. A l’eix Y es pot observar el número de llamps i a l’eix X l’alçada en km on aquests es produeixen.

height distribution Mapa de llamps Ingesco Comando Tibidabo

En la següent gràfica es pot observar la distribució dels llamps durant les 24h del dia 16 de Juliol.

Distribució Horari Mapa de llamps Ingesco Comando Tibidabo

També es pot observar com les tempestes varen afectar a la zona dels Pirineus de manera força localitzada, amb nuls incidents al litoral i prelitoral català.

Mapa de llamps a Catalunya

Recordeu que en cas de tempestes a Barcelona podeu seguir el mapa de llamps en temps real mitjançant aquest enllaç: http://www.comandotibidabo.com/llamps-a-barcelona/